Föräldrars mående påverkar barnen

Många studier har undersökt samband mellan föräldrarnas psykiska mående och hur det påverkar barnen.

Forskningen har visat att föräldradepression påverkar barnens känslotillstånd och känsloerfarenheter. 

Spädbarn med deprimerade mödrar anpassar sig till den låga nivå av stimulans och avsaknad av positiva känslor som deras mödrar erbjuder. Barn till upprörda mödrar överstimuleras och kan få erfarenheten att känslor exploderar utan att det går att påverka.

Man har sett att t ex. separation, skilsmässa, depression och missbruk är sådana faktorer som kan leda till att föräldern brister i att vara emotionellt tillgänglig för ett barn.

Hur tror du att du själv har blivit påverkad av dina föräldrars psykiska mående?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny