En miljö som innebär många avbrott och ständigt byten av fokus kan vara svår att hantera för högkänsliga individer

Det är mycket intressant att få läsa om hur högkänslighet kan påverka en persons val av arbete och karriär. Att vara högkänslig innebär att man lättare än andra kan bli överstimulerad och känna sig uttråkad och omotiverad i monotona miljöer, vilket kan leda till att man söker variation och nya utmaningar. Detta kan i sin tur resultera i att man byter arbete ganska ofta, eller att man är intresserad av att ha många olika talanger och erfarenheter istället för att specialisera sig.

För högkänsliga sensationssökare kan detta innebära att man vill ha kortvariga projekt och möjlighet att arbeta självständigt, då detta ger variation och utmaningar. Det är viktigt att känna till att det inte är ovanligt att byta arbetsgivare eller inriktning flera gånger i livet, och att det idag värderas högt att vara flexibel.

En sak som också är viktig att nämna är att arbetsmiljön kan ha stor betydelse för högkänsliga personer. En miljö som innebär många avbrott och ständigt byten av fokus kan vara svår att hantera för högkänsliga individer. Studier visar att kontorsanställda i snitt blir avbrutna var elfte minut, och att det kan ta upp till en kvart att återfå koncentrationen efter ett avbrott. Detta kan vara en extra utmaning för högkänsliga personer, och det kan vara bra att tänka på om man har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö på något sätt.

Att släppa på konventionerna och våga prova på olika saker kan vara bra, men det är också viktigt att känna till sina egna begränsningar och att det är okej att säga nej till saker som känns för svåra eller överstimulerande. Det gäller att hitta en inriktning och arbetsmiljö som passar en själv, oavsett om det handlar om en fast anställning eller kortvariga projekt.

Lisa Pousette, leg.psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny