Den inre kampen: att förstå högkänslighet och ångest

För personer med högkänslighet är det vanligt att uppleva en inre kamp mellan två röster: ens eget jag och ångesten. Denna kamp kan vara svår att hantera och påverka ens välbefinnande.

När vi pratar om \”vem som pratar nu\” syftar vi på den inre rösten som påverkar våra tankar och känslor. Det finns en del av oss som är rationell, medveten och söker balans. Ångesten å andra sidan är den röst som ifrågasätter och tvivlar på oss själva. Den skapar en oro och oroar sig över allt möjligt.

Högkänsliga personer upplever ofta ångest i större utsträckning på grund av deras förmåga att bearbeta intryck djupare och reagera starkare på känslor. Det är viktigt att komma ihåg att inte alla högkänsliga personer lider av ångest, men det kan vara en vanlig utmaning.

För att hantera denna kamp är det viktigt att vara medveten om vilken röst som talar. Genom att kunna särskilja vårt egna jag från ångesten kan vi påminna oss själva om att vi är mer än våra bekymmer och farhågor. Det handlar om att skapa en medvetenhet om att ångesten är en del av oss, men den definierar inte hela vår identitet.

För att hantera ångesten kan vi använda verktyg som mindfulness, meditation och stöd från våra nära och kära. Genom att ta hand om oss själva kan vi lugna ångesten och återfå kontroll över vårt eget jag. Det är en kontinuerlig resa, men genom att öva och träna blir det lättare att skilja de två rösterna åt och ge vårt egna jag mer utrymme att växa och utvecklas.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Den inre kampen: att förstå högkänslighet och ångest

För personer med högkänslighet är det vanligt att uppleva en inre kamp mellan två röster: ens eget jag och ångesten. Denna kamp kan vara svår att hantera och påverka ens välbefinnande.

När vi pratar om \”vem som pratar nu\” syftar vi på den inre rösten som påverkar våra tankar och känslor. Det finns en del av oss som är rationell, medveten och söker balans. Ångesten å andra sidan är den röst som ifrågasätter och tvivlar på oss själva. Den skapar en oro och oroar sig över allt möjligt.

Högkänsliga personer upplever ofta ångest i större utsträckning på grund av deras förmåga att bearbeta intryck djupare och reagera starkare på känslor. Det är viktigt att komma ihåg att inte alla högkänsliga personer lider av ångest, men det kan vara en vanlig utmaning.

För att hantera denna kamp är det viktigt att vara medveten om vilken röst som talar. Genom att kunna särskilja vårt egna jag från ångesten kan vi påminna oss själva om att vi är mer än våra bekymmer och farhågor. Det handlar om att skapa en medvetenhet om att ångesten är en del av oss, men den definierar inte hela vår identitet.

För att hantera ångesten kan vi använda verktyg som mindfulness, meditation och stöd från våra nära och kära. Genom att ta hand om oss själva kan vi lugna ångesten och återfå kontroll över vårt eget jag. Det är en kontinuerlig resa, men genom att öva och träna blir det lättare att skilja de två rösterna åt och ge vårt egna jag mer utrymme att växa och utvecklas.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny