Att säga nej

Att säga nej är en mycket svår sak att göra, speciellt för den som är högkänslig.  Det ses ofta som ett avslag och kan generera känslor av skuld eller skam.

Det är viktigt att komma ihåg att säga nej inte gör dig till en dålig person, det gör dig inte självisk, det betyder inte att du avvisar den andra personen.

Det är faktiskt vanligt att det kan vara svårt att säga nej, särskilt när det gäller att avböja en förfrågan eller en begäran från någon annan person. Det finns många olika orsaker till varför det kan vara svårt att säga nej, till exempel:

  • Oron för att såra den andra personen eller för att skapa en konflikt
  • En vilja att hjälpa den andra personen eller att inte göra dem besvikna
  • En rädsla för att misslyckas eller att inte mätta andras förväntningar
  • En känsla av skyldighet eller ansvar för att göra det som den andra personen ber om

Om du ofta har svårt att säga nej kan det vara bra att fundera på varför det är svårt för dig och om det finns några mönster i de situationer där du har svårt att säga nej. Det kan också vara hjälpsamt att öva på att säga nej på ett respektfullt sätt, så att du kan lära dig att hantera dessa situationer på ett sätt som känns bra för dig.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny