Anknytningens betydelse

Ett tryggt anknytningsmönster tyder på en positiv bild av både sig själv och andra,    individen ser sig själv som värd att älskas och andra som pålitliga.

Ett distanserat anknytningsmönster tyder på en överlag positiv bild av självet men en negativ bild av andra, som upplevs som opålitliga.

Det ambivalenta anknytningsmönstret präglas av en negativ självbild och en positiv bild av andra, något som leder till ett starkt behov av godkännande och bekräftelse utifrån.

Vi är genetiskt programmerade att livet igenom knyta an till andra människor, att skapa relationer. En del relationer blir djupare än andra och i vuxen ålder tar ofta den person vi har en intim relation med över rollen som anknytningsperson. Det blir mot denna bakgrund lätt att förstå varför uppbrott från kärleksrelationer kanupplevas som väldigt svåra och varför det ofta händer att parterna återvänder till varandra en eller ett par gånger innan de lyckas bryta helt.

Lisa Pousette, leg.psykoterapeut. Terapeutiska.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny