Ångest

Höst, ångest, mörker och ensamhet. Det känns som att det är väldigt många som upplever hösten som jobbig pga. att man förknippar hösten med ångest. Varför är det så? Och vad är ångest?

Ångestsymtomen är en överdriven oro som är svår att kontrollera. Ångest består av olustkänslor eller kroppsliga spänningar som man känner när man tänker på ”det hemska” som lurar i vassen. Man kan till exempel tänka: jag är riktigt kär i min nya partner men det är bara en tidsfråga innan jag åter blir ensam. Ångestfyllda personer brukar tolka tvetydig information som hotfull i större utsträckning än personer som inte är ångestfyllda; de tror att negativa händelser kommer att drabba dem.

Det är omöjligt att leva tillsammans med en annan människa utan att ibland känna rädsla, sorg, vara på dåligt humör eller att känna sig ledsen. För en god relation innebär just att man kan visa öppet hur man är, bli tröstad när man är ledsen och förlåten när man säger ogenomtänkta meningar.

Många ångestfyllda människor är rädda för att blir negativt granskade och bli övergivna av den som de älskar, vilket gör att de till varje pris vill undvika alla former av obehag och negativa känslor i sina relationer. Ångest över kärleken gör att en relation blir varken långvarig eller lyckad.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut.Terapeutiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny