Skam och skuld

Högkänsliga personer har ofta livstemat skam, skuld och värdelöshet. De har inom sig en gnagande kritisk inre röst som kritiserar och bestraffar. Denna inre röst använder känslorna skam och skuld som sitt främsta verktyg för ”att hålla dig på plats” .

Vad är skam och skuld?  En skuldkänsla bygger på föreställning om att man kan välja att handla rätt eller fel, den säger att man har gjort fel. Skamkänslor är förknippade med känslor av hjälplöshet, fulhet och vanmakt. Man har en känsla av att bli sedd av någon annan person som dålig eller fel. Det är inte bara du som har gjort fel utan hela du är fel!

Att ha skuldkänslor är psykiskt betungande och kan orsaka depression. Skamkänslor är ännu svårare att bära då hjärnan registrerar skam på samma sätt som en stark fysisk smärta. Ja, du läste rätt – forskningen visar att känna skam gör lika ont som att vara fysiskt misshandlad! Skam har kanske varit den dominerande känslan i din barndom. Varje gång du kände att du inte dög skämdes du. Sådana skamkänslor går mycket djupt.

Vad kan man göra för att må bättre?

Börja ifrågasätta dina automatiska tankar när du börjar känna skam och skuld. Vad var det som hände, vem sade vad? Var det inträffade verkligen ditt fel eller kan det finnas andra förklaringar till det som hände? Träna dig att känna igen situationer som får dig att känna skam och skuld. Tänk också på att det är lättare att känna skam- och skuldkänslor när man är trött, utarbetad eller stressad.

Vi hörs snart igen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny