Här är några av dom vanligaste frågorna jag får. Ställ gärna en ny fråga så besvarar jag den inom kort.

Fråga

Varför behövs det terapi när man är högkänslig

Terapi kan vara ett bra verktyg för högkänsliga personer eftersom det ger en möjlighet att bearbeta känslor och beteendemönster som kan vara svåra att hantera på egen hand. Genom terapi kan man lära sig mer om sig själv och om hur man hanterar olika situationer på ett mer hälsosamt sätt. Det kan också hjälpa till att hitta verktyg och strategier för att hantera stress och överstimulering, och att hitta sätt att ta hand om sig själv och sina behov. Terapi kan också vara ett bra stöd när man behöver hantera svåra känslor som skam och skuld.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen människa är perfekt och vi alla möter svårigheter i våra liv på olika sätt. Att söka hjälp är inte ett tecken på svaghet, utan snarare ett tecken på styrka och mod att ta hand om sig själv och sin hälsa. Det kan vara svårt att klara av viss problematik på egen hand och då kan det vara bra att söka stöd och hjälp utifrån.

Finns det möjlighet till att komma till en terapilokal

Terapin finns endast online, det vill säga via FaceTime, Skype eller vanlig telefon.

Vad kostar terapin

Terapitimmen kostar 900 kr. Betalningen sker på faktura.