Psykoterapi

Behandlingar och priser hos Terapeutiska

Psykoterapeutiska samtal: Kungsgatan 54, Stockholm

Det finns många anledningar varför man vill gå i psykoterapi. Det kan handla om depression, ångest, sorg och förlust, identitetsfrågor, skador av långvarig stress eller dålig självkänsla. Ibland kan det bara vara skönt att prata om livets svårigheter med en person som inte tillhör familjen eller vänskapskretsen.

Jag använder mig av effektiva behandlingsmetoder som rekommenderas av Socialstyrelsen: KBT (kognitiv beteendeterapi), psykodynamisk korttidsterapi samt EMDR (terapiform för stress- och traumabearbetning).
 

 

Individuellt inriktad rådgivning i stresshantering: Kungsgatan 54, Stockholm

Vi går igenom hur du uppfattar dig själv, din personlighet och din arbetssituation, rollkonflikter mellan det privata och arbetslivet, din livsstil och dina hälsovanor samt händelser i ditt liv som har påverkat dig. Du blir medveten om dina ”svaga sidor” och lär dig olika metoder som gör att du i framtiden kan hantera ditt liv på ett mer skonsamt sätt.

Arbetsgivaren kan erbjuda ”individuellt inriktad rådgivning i stresshantering” som skattefri löneförmån, enligt samma regler som skattefri motion. I så fall har du möjlighet att få denna tjänst gratis eller till reducerat pris. Hör med din arbetsgivare. Du hittar information om detta på Skatteverkets hemsida, till exempel genom att googla på: skatteverket+ motion och friskvård.

 

Hur går psykoterapin till och hur bestämmer man antalet timmar

Psykoterapin hos mig brukar börja med att vi träffas tre gånger. Under den här tiden kommer du att få göra några psykologiska tester, berätta om dina tankar och om din livssituation – och naturligtvis om det som besvärar dig. Under tredje besökstillfället får du tillbaka dina testresultat och får höra hur jag ser på dina problem. Efter dessa tre gånger bestämmer vi tillsammans om du behöver gå i psykoterapi och i så fall vilken typ terapi samt längden på terapin.

De flesta väljer att gå i kortidsterapi, totalt 5 – 10 gånger. Besöken brukar vara 2 – 4 gånger i månaden med hemuppgifter däremellan. Under tiden som vi sitter i terapirummet är det ingenting som stör oss. Du får ett unikt tillfälle att fokusera på dig själv och på det du vill prata om. Min uppgift i terapirummet är att lyfta fram möjligheter som du inte har upptäckt i ditt liv samt göra dig medveten om de beteendemönster som helt i onödan ger dig sämre livskvalité än behövligt.
 

Vad kan man prata om i psykoterapi

Du kan prata om allt som upptar dina tankar. Ju öppnare du förmår att vara, desto större nytta kommer du att få av psykoterapin. Besöksanledningen kan vara depression, ångest, relationsproblem eller att man känner sig oförstådd av sin omgivning. Det kan också vara stora förändringar i livet, till exempel skilsmässa eller dödsfall som har fått dig tappa fotfästet i livet.

 

Hjälper det något att prata om sina svårigheter

Det finns mycket forskning inom psykoterapi som tillstyrker att psykoterapi hjälper dig att må bättre i din känsla av smärta, förtvivlan, sorg eller kanske skuld. I psykoterapi ”sätter du ord på känslan”, vilket gör att du på ett aktivt sätt blir medveten om det som pågår i ditt liv och kommer att hitta vägar ut från dessa svårigheter. Socialstyrelsen granskar en stor del av psykoterapiforskningen, både i Sverige och utomlands. Många studier påvisar samband mellan effekter av psykoterapi och förändring i hjärnans biokemi.

Vilken utbildning har jag

Jag är socionom i botten. Efter att ha arbetar i många år som kurator inom psykiatri och företagshälsovård utbildade jag mig till legitimerad psykoterapeut. Psykoterapeututbildningen är totalt sju år och består av universitetsstudier om psykologiska processer, psykoterapipraktik under handledning samt egen psykoterapi då jag som psykoterapeut funderar över mitt eget liv. Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. Den legitimerade psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen.

Som legitimerad psykoterapeut har man en sträng tystnadsplikt som regleras av Sekretesslagen och av bestämmelserna från Socialstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meny