Psykoterapeutiska behandlingar

Terapimetoder som Lisa använder

KBT
Terapin ser olika ut vid olika diagnoser och anpassas alltid till patientens behov och livssituation. Det gemensamma arbetet i terapin inleds med en kartläggning av hur besvären ser ut och utifrån den utformas en individuell plan för behandling.
KBT är en tidsbegränsad behandling där patienten arbetar med hemuppgifter mellan varje session eftersom förändringar ofta behöver göras i praktiken.
Syftet med KBT är att ta sig ur de svårigheter man hamnat i och lära sig principer så att man framöver själv kan hantera liknande problem.

Anknytningsteori
Anknytningsteorin handlar om hur vi i våra tidiga relationer lär oss att uppfatta omvärlden, hur vi får hjälp att skapa begriplighet och mening i att reglera känslomässiga behov. Våra erfarenheter lagras från livets början i olika minnessystem och påverkar sedan vårt agerande i nya situationer.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska psykiska besvär.
Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.
EMDR är en behandling som genom att använda ögonrörelser (eller annan uppmärksamhetsstimulering om inte ögonrörelser är tillämpliga i ditt fall) skall möjligöra en bearbetning av dina minnen.
En typisk EMDR-session tar mellan 60 och 90 minuter. Under denna del av behandlingen kommer terapeuten att sitta snett mittemot dig. Terapeuten kommer att be dig att ta fram den bild från händelsen som stör dig mest tillsammans med den negativa självbilden, känslorna och de fysiska sensationerna.

Stödsamtal
Information, rådgivning, stödjande, motiverande och behandlande samtal.

Skype/telefonsamtal
Om du bor någon annanstans än i Stockholm har du möjlighet att gå i psykoterapi via Skype/telefon. Tillhörande tester och arbetsmaterial mejlas då till dig och du kan sedan skicka tillbaka dina hemuppgifter till mig via e-post.
.
Fördelar med Skype/telefonsamtal
Terapimöten är hemma hos dig eller där du känner dig trygg. Trots att vi befinner oss på olika geografiska orter kan vi samtala som om vi satt i samma rum.

Det är tidsbesparande med tanke på att du inte behöver ta dig till en viss plats.

Det finns möjlighet att träffas även om du är bortrest eller sjuk.

Psykoterapeuten har inte personlig koppling till din umgängeskrets trots att du bor på en mindre ort eller är utlandssvensk med sluten krets omkring dig.

Skype som är helt kostadsfritt. Om du inte har Skype kan jag ringa upp dig via ordinära telefon.

Meny