Terapimetoder som Lisa använder

KBT
Terapin ser olika ut vid olika diagnoser och anpassas alltid till patientens behov och livssituation. Det gemensamma arbetet i terapin inleds med en kartläggning av hur besvären ser ut och utifrån den utformas en individuell plan för behandling.
KBT är en tidsbegränsad behandling där patienten arbetar med hemuppgifter mellan varje session eftersom förändringar ofta behöver göras i praktiken.
Syftet med KBT är att ta sig ur de svårigheter man hamnat i och lära sig principer så att man framöver själv kan hantera liknande problem.

Anknytningsteori
Anknytningsteorin handlar om hur vi i våra tidiga relationer lär oss att uppfatta omvärlden, hur vi får hjälp att skapa begriplighet och mening i att reglera känslomässiga behov. Våra erfarenheter lagras från livets början i olika minnessystem och påverkar sedan vårt agerande i nya situationer.

Identitetsproblem beträffande högkänslighet
Om en högkänslig person inte hanteras på rätt sätt under sin uppväxt är risken större att han eller hon blir deprimerad, ängslig eller blyg. Enligt Elaine Aron finns det ingenting som tyder på att en högkänslig person som växer upp i en förstående miljö löper större risk än andra att få problem.

Stödsamtal
Information, rådgivning, stödjande, motiverande och behandlande samtal.

Skype/telefonsamtal
Om du bor någon annanstans än i Stockholm har du möjlighet att gå i psykoterapi via FaceTime/Skype/telefon.
.
Fördelar med Skype/telefonsamtal
Terapimöten är hemma hos dig eller där du känner dig trygg. Trots att vi befinner oss på olika geografiska orter kan vi samtala som om vi satt i samma rum.

Det är tidsbesparande med tanke på att du inte behöver ta dig till en viss plats.

Det finns möjlighet att träffas även om du är bortrest eller sjuk.

Psykoterapeuten har inte personlig koppling till din umgängeskrets trots att du bor på en mindre ort eller är utlandssvensk med sluten krets omkring dig.