Hej och varmt välkommen till min hemsida!


Jag heter Lisa Pousette och är legitimerad psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Jag erbjuder psykoterapi via videosamtal, telefon och chatt. Se information om webbsamtal i separat flik ovan. Inga fysiska besök.

Att gå till en terapeut borde vara en ordinär och fullständigt naturlig sak när man mår dåligt, som att gå till frisören för att klippa håret och till tandläkaren om man har ont i en tand. Det är exempelvis helt naturligt att känna förvirrade känslor om man lever med destruktiva personer, och vi behöver ibland hjälp att hitta nya strategier när vi känner oss misslyckade i våra relationer. Likaså blir vi ibland så självkritiska att vi ”mobbar oss själva”, och det kan komma perioder i livet då vi känner mycket maktlöshet och stress i nära relationer och dessa mest handlar om destruktiva gräl. Vid sådana tillfällen är det bra att prata med någon, ta rådgivning utifrån. Fördelen med att prata med en legitimerad psykoterapeut är att denne har en sträng tystnadsplikt och kan förmedla redskap och kunskap om att hantera sin situation.

Människor söker sig till samtalsterapi av flera olika anledningar. Man kan hamna i akuta problem och svåra skeden i livet på grund av övergrepp, sjukdomar, olyckshändelser, dödsfall, skilsmässor, ensamhet, konflikter med egna barn, med föräldrar eller syskon, på grund av arbetslöshet eller trakasserier på arbetet etc.

Detta kan ofta orsaka ett utdraget och svårhanterligt lidande i form av exempelvis sviktande självkänsla, nedstämdhet, oro, ångest, depressioner, stress, sömnbesvär, ätstörningar, samt övriga krissymptom som svartsjuka, raseriutbrott eller missbruk.

Jag är alltså legitimerad psykoterapeut. I Sverige har vi ett system för legitimering av psykoterapeuter, på samma sätt som för läkare, psykologer, sjukgymnaster etc., och det är Socialstyrelsen som utfärdar dessa legitimationer. Psykoterapiutbildningen är totalt sju år och är en vidareutbildning för psykologer, läkare och socionomer, och jag är grundutbildad som socionom. Som terapeut är jag engagerad, aktiv och möter dig ”där du befinner dig”. Jag vill möjliggöra att dina tidigare livserfarenheter blir redskap för dig för att komma vidare i livet.

Kostnader för psykoterapi
Privatpersoner: 900 kr per terapitimme. Ingen moms.
Företag: 900 per terapitimme. Exklusive moms

Meny