En idealistisk relation

Söker man en partner kan det vara bra att på ett tidigt stadium överväga vilka ideala kvaliteter man söker hos den andra och som skulle kunna betyda mycket för en idealisk relation. Sådana kvalitéer inkluderar bland annat mognad, avsaknad av försvar, ärlighet, empati och humor. När två människor finner dylika kvalitéer hos varandra och bestämmer […]

En idealistisk relation Läs mer »