I dag är det många som söker terapi för dålig självkänsla eller dåligt självförtroende. Många har också en känsla av att inte räcka till, varken i arbetslivet eller privat. Jag tror definitivt att även relationsproblem, ångest, nedstämdjet och oro har ökat.